Algemene informatie

Recreatiepark Houtvaart is een kleinschalige Coöperatieve Vereniging U.A. Dat betekent dat de leden van de vereniging gezamenlijk het gebruiksrecht hebben van de gezamenlijke grond en het water van de vereniging en elk lid het uitsluitende gebruik van zijn/haar perceel grond met de daarop aangebrachte opstallen en voorzieningen. U.A betekent Uitgesloten Aansprakelijkheid, wat inhoudt dat de leden niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vereniging. Iedere verplichting van de leden of de oud-leden van de vereniging om bij ontbinding van de vereniging in een tekort bij te dragen is uitgesloten. De vereniging is eigenaar van grond en water en de vereniging bestaat uit leden die tevens de gebruiker zijn. Dat betekent dat de 59 leden met elkaar samenwerken, beslissen en uitvoeren. Zo af en toe betekent dat ook zelf de handen uit de mouwen steken.

De vereniging heeft een uit de leden gekozen bestuur. Daarnaast is er is een technische commissie en groen commissie die ook uit leden bestaat. Voor groenonderhoud en evt. ander onderhoud aan de gezamenlijke grond en water wordt als regel gebruik gemaakt van externe doch zoveel mogelijk lokale bedrijven.

Elk jaar wordt er minimaal één ledenvergadering gehouden.

Leden betalen jaarlijks een contributie aan de vereniging. Hiervan worden de kosten van de algemene voorzieningen, afval afvoer voldaan en wordt een voorziening gevormd voor onvoorziene omstandigheden en grote investeringen. De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment bedraagt de contributie euro 300 per jaar. De vereniging is financieel gezond.